Candidatura d'Unitat Popular

Territorial Nord-oriental

La CUP denuncia que les dietes del Consorci Costa Brava es van incrementar en més d’un 800% durant l’any 2016


La Candidatura d’Unitat Popular ha publicat un seguit d’informes que demostra que les dietes percebudes pels càrrecs polítics del Consorci Costa Brava es van incrementar en més d’un 800% durant l’any 2016. La informació publicada per la CUP es refereix als imports que perceben els representants polítics del Consorci per assistir a reunions directives de les empreses mixtes EMACBSA i ABASTEM, i estaven camuflades fora dels pressupostos del Consorci. 

Des de fa més d’una dècada, el Consorci Costa Brava va delegar la gestió de l’abastament d’aigua dels municipis del litoral gironí a dues empreses mixtes publico-privades: Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava SA (EMACBSA) i Abastament en Alta Costa Brava Empresa Mixta SA (ABASTEM). Segons ha pogut saber la CUP, els representants polítics del Consorci no només són indemnitzats per assistir als òrgans de govern del propi Consorci, sinó que alguns també perceben indemnitzacions per fer acte de presència a les reunions d'aquestes les empreses mixtes.  

Durant l’últim any, els imports destinats a pagar les dietes dels polítics a les empreses mixtes s’han incrementat un 862%, passant dels 5.400€ de l’any 2015 als 46.550€ del 2016. Tot i que quan es van crear les empreses mixtes, els polítics no rebien cap indemnització per l'assistència a les reunions, no va ser fins el 2013 que es van començar a pagar 150€ per sessió. Segons demostra la informació a la qual ha tingut accés la CUP, des del 2016 cada polític rep 900€ per reunió.

Cal recordar que la nova etapa de Carles Páramo a la direcció del Consorci, va estar marcada per la polèmica quan va sortir a la llum pública la seva voluntat de triplicar les dietes que percebien els polítics del Consorci. El debat social generat llavors va frenar la voluntat d’incrementar les dietes, però amb la informació feta pública per la CUP, queda demostrat que Páramo va aconseguir el seu objectiu d’augmentar les dietes derivant-los a través dels pressupostos de les empreses mixtes.

Just fa unes setmanes, la direcció del Consorci Costa Brava va enviar una nota de premsa on afirmava que els càrrecs polítics del consorci només percebien una indemnització de 266€ per reunió, obviant intencionadament les dietes que perceben per assistir a les reunions de les empreses mixtes.

Lluc Salellas, representant de la CUP a la Diputació de Girona, ha lamentat la situació i ha declarat que des del Consorci «hi ha hagut una voluntat deliberada d’enganyar i ocultar el que realment cobren els polítics per fer una feina de control que no fan». Segons Salellas «aquesta situació reforça la nostra voluntat de reclamar responsabilitats polítiques per les males praxis detectades al Consorci». «El millor que poden fer és plegar i tornar els diners», ha sentenciat.