Candidatura d'Unitat Popular

Territorial Nord-oriental

Suport unànim a la proposta de la CUP per crear un cens de cementiris i serveis funeraris

Cementiri Girona
La Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat una moció presentada per la CUP que reclamava la creació d'un registre de cementiris i serveis funeraris a nivell de comarques gironines. La iniciativa, que buscava la implicació directa de la Diputació, neix amb l'objectiu de conèixer millor com s'estan gestionant els serveis mortuaris a tots els municipis de les nostres comarques. 
 
Disposar d'una radiografia actualitzada dels serveis funeraris serà de gran utilitat per aquells ciutadans que vulguin conèixer les diferències de preus entre municipis per serveis específics, com els enterraments. A la vegada, també servirà per identificar el grau de monopoli d'aquest sector part de determinades empreses privades.
 
Des del punt de vista de les administracions locals, els ajuntaments disposaràn d'una nova eina que els facilitarà l'anàlisi dels diferents models de gestió existents, fet que els permetrà valorar amb millors condicions la idoneïtat de crear organismes propis per gestionar els serveis que actualment poden estar prestant empreses privades. Gràcies a la moció presentada per la CUP, la Diputació de Girona acompanyarà a tots aquells ajuntaments que ho decideixin en el seu procés de creació de noves empreses públiques. 

La iniciativa permetrà conèixer les diferències de preus entre municipis per serveis bàsics com els enterraments