Candidatura d'Unitat Popular

Territorial Nord-oriental

Comptes anuals i memòria

Comptes clars Comptes anuals i memòria

2015

- Informe de control intern de la Candidatura d’Unitat Popular
- Memòria abreujada de la “Candidatura d’Unitat Popular” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2015
- Informe de control intern del "Grup Mixt Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa d’Esquerres”
- Memòria abreujada del "Grup Mixt Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa d’Esquerres” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2015
- Informe de control intern del "Grup Parlamentari Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent”
- Memòria abreujada del "Grup Parlamentari Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2015
- Informe de control intern de "Poble Actiu"
- Memòria abreujada de "Poble Actiu" corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2015

2014

- Informe de control intern de la "Candidatura d’Unitat Popular"
- Memòria abreujada de la “Candidatura d’Unitat Popular” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2014
- Informe de control intern del "Grup Mixt Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa d’Esquerres”
- Memòria abreujada del "Grup Mixt Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa d’Esquerres” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2014
- Informe de control intern de la "Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa d'Esquerres"
- Memòria abreujada de la "Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa d'Esquerres” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2014
- Informe de control intern de "Poble Actiu"
- Memòria abreujada de "Poble Actiu" corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2014